Biotoppleje for naturens og din egen skyld.

Vi ved det alle sammen godt. At have en god biotop med masser af mad og skjul til vildtet er en essentiel del af jagten og en forudsætning for at jagten er bæredygtig.

Biotopforbedring er mere end blå tønder

Men en ting er hvad ens jagttegnslærer har banket ind i kraniet på en, eller hvad man bliver tudet ørerne fulde af, af alle eksperterne på facebook. Noget andet er virkeligheden når man skal prioritere sin tid mellem familien, jagten, arbejdet og alle de andre interesser der er. Så kan begreber som “Biotoppleje” og “biodiversitet” godt ryge lidt om bag i køen af opgaver. Og så ender det ofte med at man overlader den del til jagtlejer (som man så håber gør noget) og måske endda overbeviser sig selv om at det bedste man kan gøre for naturen og vildtet er at sætte en fodertønde med majs op.

67938219-C5E4-41F4-8EF0-AA3ADBE99266
En traktor er et dejligt redskab hvis man skal gære en forskel på reviret. Men mindre kan også gøre det. Du kan faktisk forbedre din biotop med en almindelig slåmaskine.

Heldigvis er virkeligheden hverken så trist eller kedelig. Du kan nemlig gøre noget, både for naturen og for at optimere på dit resultat når jagtåret er omme. Ja… du læste rigtigt. Biotopforbedring må gerne handle om optimering afskydningen på dit revir. Det gør ikke noget at du har et formål med det du laver, der handler om at skyde mere. Etablering af våde områder kommer måske bekkasiner, snepper og ænder til gode, men det gør også meget for alle de ikke jagtbare arter der trives i sumpede områder. Slåede spor skaber plads til urter og ukrudt som råvildtet spiser, men er også hjemsted for biller og insekter, som fasaner og ikke jagtbare fuglearter nyder godt af. Udgåede træer og dødt ved, kvasbunker, stendiger og insektvolde er med til at gøre jagten sjovere – og naturen rigere.

En seriøs og målrettet biotoppleje og forbedring højner mængden af vildt på reviret, samtidig med at det skaber nye biologiske rum, som ikke-jagtbare arter kan nyde godt af. Kort sagt: jo mere du gør for naturen – jo mere får du igen.

En god biotop er udgangspunkt for en god jagt

Derfor mener vi også det er vigtigt at vi sætter fokus på det der er udgør grundlaget for hele jagtens overlevelse, nemlig at der er en rig og diverseret natur, som vi jægere (og alle andre) kan nyde godt af.

drive
Nogle gange kan det være nødvendigt at hegne dele af sit revir for at bygge en bedre biotop Især hvis man planter jagtpil..

Det er også en måde at strække jagtens oplevelser ud over hele året. De kedelige perioder mellem jagtårets slutning og bukkejagtens begyndelse er nemlig der hvor den største indsats skal lægges. Og her kan man faktisk med fordel involvere familie og venner. Der er nemlig ingen risiko for at et nysende barn skræmmer bukken væk. Der er også god tid til at sanke urter og andet godt til madlavningen (eller snapsen…), eller til at klippe blomstrende grene man kan tage med hjem og glæde eventuelle kærester med.

IMG_2924
Det er virkelig hyggeligt at så blomster sammen med ungerne.

Biotoppleje og forbedring er dermed en super mulighed for at engagere hele familien i jagtens projekt, fordi man hurtigt ser konkrete resultater. Dermed er det også et godt argument overfor eventuelle kritiske ryster der mener man bruger liiiiidt for meget tid på jagten. For vi ved jo allesammnen godt at vi skal hjælpe naturen ik? Og det vil man jo ikke stå i vejen for… vel?

IMG_5144
Viden er nøglen til god biotop pleje. Lær mere om hvad der sker på dit revir med et vildtkamera. Læs vores købe guide her.

Hvor skal man begynde?

Men hvis man ikke er uddannet biolog, har en PH.d i motorsav fra skovskolen eller er vokset op i en traktor, så kan det godt være ret uoverskueligt at kaste sig ud i de store biotop forbedrings projekter. Også selvom man gerne vil. Men frygt ikke. For det er ikke så svært at gøre en forskel for vildtet, jagten og en selv. Grundlæggende er det jo bare havearbejde i stor skala. Med et sjovere resultat. Der er også gode muligheder for at bruge larmende maskiner eller at lege med skærende redskaber såsom store knive, økser og leer. Og så kan man jo altid slutte en lang arbejdsdag i naturen af med lidt bål hygge ala. Nak og Æd.

IMG_4869
Et godt bukkerevir har  mange vekslende biotoper og god variation. Det giver i sidste ende kød i fryseren og trofæer på værgen.

ADVARSEL:  Man kan blive så bidt af biotopforbedring, at selve det at skyde noget, træder i baggrunden ift. glæden ved at se frugterne af ens arbejde med at plante træer, etablere små vandhuller, sætte redekasser op og alt det andet man kan hygge sig med at lave på selv et lille revir.

Man kan altid lære mere

I Jagtradio vil vi gerne være med til at inspirere dig til at gøre mere derude. Derfor vil vi løbende komme med indlæg, der gerne skulle give dig en masse ideer til hvordan du selv kan komme godt igang – og komme videre med det du allerede er igang med.

Hvis du har erfaringer, input eller emner som du synes vi skal se på, er du som altid velkommen til at skrive til os på mailen, på facebook eller i kommentarfeltet.  For der er ingen tvivl om at vi allesammen kan lære noget af hinanden, og sammen sikre at vores revirer bliver de dejlig naturperler som de fortjener at være – for vildtet, naturens og vores egen skyld.